topp-slider - copy

Kommun­organisationen
Sfp i Raseborg

Kommunorganisation består av 6 lokalavdelningar och 3 specialföreningar.

Som medlem i SFP hör man alltid till en medlemsförening. Medlemsföreningar kan delas in i lokalavdelningar och specialföreningar. En lokalavdelning är knuten till din hemort och en specialförening är knuten kring ett visst tema.

Kommunorganisationen fungerar som lokalt samarbetsorgan. Kommunorganisationens viktigaste uppgift är att samordna och utveckla SFP:s kommunalpolitik i kommunen, organisera den lokala verksamheten, stöda lokalavdelningarna liksom även Svensk Ungdom, Svenska Kvinnoförbundet och Svenska Seniorer. Lokalavdelningarna som ingår i kommunorganisationen är självständiga registrerade föreningar. Kommunorganisationens styrelse består av företrädare för lokalavdelningarna.

parallax-slider-bg
VILL DU BLI MEDLEM?

Kommunorganisationens viktigaste uppgift är att samordna och utveckla SFP:s kommunalpolitik i kommunen, organisera den lokala verksamhetetn , stöda lokalavdelningarna liksom även Svensk Ungdom, Svenska Kvinnoförbundet och Svenska Seniorer